~ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ~

Στο εργαστήριο μας μπορούμε να αναλάβουμε την επισκευή του παλιού σας επίπλου έτσι ώστε να μην το πετάξετε και με αυτό τον τρόπο να κερδίσετε χρήματα και να δώσετε μεγάλη αξία στο παλιό σας έπιπλο.

8 Αγ. Μαρίνας, Πέρα Χωριό Νήσου, Λευκωσία, Κύπρος
+357 96686184